Представници Канцеларије за борбу против дрога, у сарадњи с Удружењем „Излазак“, у оквиру пројекта „Бирам опоравак“, посетили су четири јединице локалне самоуправе у којима су формирани мултидисциплинарни тимови : Лозницу, Шабац, Сремску Митровицу и Бачку Паланку.

Мултидисциплинарни тимови у јединицама локалних самоуправа имају за циљ развој платформе за подршку рањивим категоријама погођеним проблемом зависности, како би се актери међусобно подржавали у настојањима везаним за област зависности, а која су како у корист локалне заједнице, тако и у обостраном интересу и интересу крајњих корисника. Састанцима мултидисциплинарних тимова су присуствовали представници релевантних институција на локалном нивоу, у чији делокруг рада спада и заштита права рањивих категорија погођених проблемом зависности, или у ризику од настајања исте.

Циљ посета био је упознавање са досадашњим активностима тимова, као и тренутном ситуацијом на пољу политике дрога у конкретној локалној самоуправи, те припремне активности у вези са израдом локалних акционих планова у области борбе против дрога и спровођење едукативних и превентивних пројеката.