У Бечу је дана 08. и 09. децембра 2022. године одржан заједнички састанак 65. поновљеног заседања Комисије за опојне дроге (CND) и 31. заседања Комисије за спречавање криминала и кривично правосуђе (CCPCJ). Делегацију Србије чинили су представници Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије. Одлуком Економско-социјалног савета је бр. 2011/259 под називом „Заједнички састанци поновљеног заседања Комисије за опојне дроге и Комисије о превенцији криминала и кривичном правосуђу утврђено је да ће почев од 2011. године Комисија за опојне дроге и Комисија за спречавање криминала и кривично правосуђе одржавати заједничке састанке током својих поновљених заседања у циљу разматрања тачака дневног реда укључених у оперативни сегмент дневног реда обе Комисије, са циљем да се обезбеде интегрисане смернице политике Канцеларији Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (UNODC) о питањима административне природе, питањима буџета и стратешког управљања. Комисија за опојне дроге ( CND) одржала је два састанка током поновљене 65. заседања. У складу с одлуком Економско- социјалног савета бр. 2011/259 један од састанака одржан је заједно с Комисијом о превенцији криминала и кривичном правосуђу (CCPCJ) у циљу разматрања тачке 4. и 9. дневног реда Комисије за опојне дроге и тачке 4. и 10. дневног реда Комисијом о превенцији криминала и кривичном правосуђу. На заједничким састанцима узели су учешће председавајући обе Комисије. Након што је затворена 65. заседање Комисије за опојне дроге, отворено је 66. заседање Комисије за опојне дроге у циљу избора састава новог Бироа.