У циљу пружања додатне помоћи организацији цивилног друштва с којом има потписан Меморандум о сарадњи, а која у оквиру своје делатности поседују терапијску заједницу којој је неопходна помоћ у виду прехрамбених производа, Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије, у сарадњи с партнерима, обезбедила је пакете прехрамбених производа.

Дана, 26. маја 2022. године, у месту Цикоте, где се налази терапијска заједница, директор Канцеларије за борбу против дрога г. Милан Пекић уручио је пакете прехрамбених производа представнику Удружења грађана за борбу против наркоманије и осталих видова зависности „Преображење“.

Узимајући у обзир околности у којима се налази наведена терапијска заједница, као и значај рехабилитације и ресоцијализације зависника за целокупно друштво, Канцеларија за борбу против дрога, као служба Владе Републике Србије, настоји да помогне припадницима угрожених категорија грађана.