„Пажљиво слушајте’ представља најдужи пројекат у области превенције зависности од опојних дрога који се спроводи у Републици Србији. Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије завршила је прву фазу спровођења пројекта под називом „Пажљиво слушајте“, „Наука о бризи“. У протеклој години сарађивали су са великим бројем органа државне управе (Министарство просвете, Министарство омладине и др.) и организацијама попут Црвеног крста на централном и локалном нивоу власти које се баве проблемом злоупотребе дрога.

Поред дистрибуирања 4000 писаног материјала едикативног карактера – памфлета, и објављивања видео записа на интернет страницама и друштвеним мрежама органа државне управе како на централном тако и на локалном нивоу власти, организоване су и трибине које су промовисане путем средстава масовне комуникације-телевизије.

Пројекат „Пажљиво слушајте“ представља нови и посве другачији програм у области превенције зависности од опојних дрога, што додатно указује на значај промовисања и даљег дистрибуирања видео записа и писаних материјала-памфлета.Такође, представља јединствену прилику за сарадњу свих институција и организација у области образовања деце и политике о дрогама“, рекао је Милан Пекић, директор Канцеларије за борбу против дрога Републике Србије.

У Републици Србији је током 2022. године у плану наставак спровођења друге фазе пројекта „Пажљиво слушајте“, „Наука о вештинама“.

Сазнајте више о „Пажљиво слушајте“ у Србији