Дана 17. марта 2022. године у просторијама Палате Србија, НВО Ре Генерација је у сарадњи с Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике Србије организовала Округли сто поводом презентовања пројекта #BezbedanParty који се спроводи у оквиру програма подршке јавном заговарању „Истражи Оснажи“ који финансира Владе Уједињеног Краљевства а спроводи Траг Фондација.
На састанку су били присутни представници органа државне управе који се у оквиру своје надлежности баве проблемом злоупотребе дрога и организацијe цивилног друштва којима су приказани резултати истраживања који имају за циљ покретање дијалога младих са доносиоцима одлука на тему препознавања програма смањења штете као начина превенције социјалних, правних и здравствених ризика младих као популације под повећаним ризиком од употребе психоактивних супстанци.
Резултати спроведеног истраживања указују на то да је већина испитаника мишљења да је неопходно повећати степен безбедности младих у ноћном животу кроз повећани степен контроле приликом уласка и изласка из угоститељских објеката, едукацију и већи степен стручности радника обезбеђења угоситељских објеката о услугама смањења штете.
Поред наведеног, резултати истраживања спроведеног у оквиру наведеног пројекта указали су на то да је у циљу повећања ефикасности у погледу едукације о психоакативним супстанцама, потребна едукација вршњачких едукатора, као стручних лица у пружању помоћи младима у ноћном животу.
На основу података прикупљних током споведеног истраживања, НВО РЕ Генерација сачинила је смернице за #BezbedanParty – предлога за унапређење јавних политика у циљу повећања безбедности младих у ноћном животу.
Заједничким деловањем свих релеватних актера који се у оквиру своје надлежности баве проблемом злоупотребе опојних дрога, те јасно дефинисаним правилима поступања за пружаоце услуга у ноћном животу, попут управе и особља угоститељских објеката, организатора фестивала, ствара се подстицајно окружење за повећање степена безбедности младих у ноћном животу, изјавио је директор Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије, г. Милан Пекић.