У просторијама Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије, дана 4.октобра 2023. године одржан је састанак с представницима Центра за едукацију и развој омладине Београд ( ЦЕРОБ). Центар за едукацију и развој омладине Београд је организација која има за циљ едукацију, стручно усавршавање омладине у различитим сферама друштвеног живота, на тај начин што активно учествују у дијалогу како с представницима релевантних државних органа тако и с другим организацијама како би на један системски начин допринели оснаживању и унапређењу положаја младих у Републици Србији.

Имајући у виду координациону улогу Канцеларије у области борбе против болести зависности и сарадњу с цивилним сектором у области унапређења положаја младих, одржан је иницијални састанак с представницима Центра за едукацију и развој омладине Београд, како би се одредила полазна основа и циљеви будуће сарадње.

У наредном периоду биће спроведене заједничке активности у области борбе против болести зависности с посебним освртом на младе под повећаним ризиком од употребе психоактивних супстанци.