У четвртак, 14. септембра у просторијама Канцеларије одржан је састанак са организацијом цивилног друштва Центар за омладински рад Нови Сад. ЦЗОР Нови Сад је организација са којом Канцеларија има потписан Меморандум о сарадњи. Првобитна тема састанка била је формирање Радне групе за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о јавном реду и миру. ЦЗОР Нови Сад је спровео истраживање које се тиче превенције употребе алкохола међу младима, те је у сарадњи са Канцеларијом и другим релевантним државним органима организован заједнички састанак. На наведеном састанку су изложене препоруке за стратешко унапређење ове области, а једна од њих је и подизање старосне границе за дозволу конзумације алкохола са 16 на 18 година.

Након тога, договорено је да ће Канцеларија упутити Министарству унутрашњих послова иницијативу за формирање Радне групе. Средином 2023. године одржан је први састанак Радне групе, а о закључцима са иницијалног састанка је данас разговарано. Представници Центра за омладински рад Нови Сад на састанку су изнели планове за будућност, као и изразили захвалност поводом успешне сарадње са Канцеларијом. Канцеларија за борбу против дрога је препознала напоре ове организације у промоцији здравог начина живота међу младима, као и њихову улогу у заговарању јавних политика које се односе на побољшање позиције младих у Републици Србији. На крају састанка је договорено да ће и у будућности Канцеларија и ЦЗОР Нови Сад сарађивати на даљем унапређењу јавних политика које се односе на младе, психоактивне супстанце и превенцију болести зависности.