Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије је у сарадњи с Удружењем „Излазак“ у оквиру пројекта „Бирам опоравак“ организовала мултисекторски састанак у Свечаној сали Градске управе Града Шабац 28. јула 2021. године на коме су присуствовали представници државних органа који се баве борбом против злоупотребе дрога.
Том приликом размењена су искуства и информације о тренутној ситуацији у Шапцу, а представници локалних институција у Шапцу у чијој надлежности се налази проблем злоупотребе дрога истакли су да превенција представља основни вид борбе против дрога.
Проблем дрога је свеобухватан проблем, те је циљ мултисекторских састанака формирање мултидисциплинарног тима на локалном нивоу са координатором на челу и представницима државних органа ради добијања потпуних података у области политике борбе против дроге, а ради смањења злоупотребе.
Удружење „Излазак“ сматра да је основни задатак мултидисциплинарног тима праћење стања и проблема злоупотребе дрога у одређеној локалној самоуправи, као и да се развије свест о важности мултисекторске сарадње институција у чијим је надлежностима борба против дрога.