Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије, у сарадњи сa Канцеларијом UNODC у Србији, у периоду од 20. до 22. маја 2019. године, организовала је догађај под називом „UNODC Радионица за креаторе политика везаних за природу, превенцију и лечење поремећаја услед употребе дрога“.

На наведеној радионици учествовали су представници свих релевантних субјеката који учествују у креирању политике борбе против дрога, спровођењу превенције и третмана болести зависности.

UNODC Радионица за креаторе политика везаних за природу, превенцију и лечење поремећаја услед употребе дрога је програм основан 2016. године као део UNODC активности у пружању подршке земљама чланицама у њиховим напорима да изграде хуману, ефикасну и на доказима засновану превенцију употребе дрога и услуге лечења и зависности од дрога.

Пакет тренинга је специјално прилагођен креаторима политика, с кључним одговорностима за доношење одлука у области здравства, унутрашњих послова, образовања, правосуђа и осталих релевантних друштвених сектора. Базиран је на едукативном пакету развијеном од стране UNODC “Manual for the Training of Policymakers on the Nature, Prevention and Treatment of Drug Use Disorders” који је дефинисан у складу са међународном експертизом како би се адекватно одговорило на изазове које са собом носи проблематика употребе психоактивних супстанци.

Главни циљеви ове интерактивне радионице били су дефинисање конкретних корака заснованих на доказима који би допринели јачању социјалне кохезије особа које користе супстанце и њихових породица у заједницу, разбијајући баријере и предрасуде које их окружују, затим дефинисање мултисекторског радног плана за унапређење и јачање
националног одговора на проблематику употребе дрога у складу са међународном праксом, као и предлагање одређених методолошких корака за доносиоце одлука при развоју и интеграцији превентивних и куративних стратегија заснованих на доказима.

На крају Радионице, која је од стране организатора оцењена као веома успешна, свим учесницима су додељени сертификати од стране UNODC-a.