У Kлубу посланика у Београду 06. септембра 2021. године одржана је конференција под називом „Социјална кохезија и изградња одрживог опоравка-одговор на стигму и социјалну искљученост“ коју је организовало Удружење „Излазак“ уз стратешку подршку Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије у оквиру пројекта „Бирам опоравак“.

На конференцији су били присутни представници државних органа који се у оквиру своје надлежности баве проблемом злоупотребе дрога, организација цивилног друштва и представника међународних организација којима су приказани резултати истраживања о заступљености стигме међу професионалцима који раде с особама зависним о дрогама и особама у опоравку од зависности.

Поред резултата најновијег истраживања о стигми међу професионалцима, пружање постепеналне подршке као вид превенције од поновног вршења кривичних дела, ресоцијализација и социјалној интеграцији особа у опоравку само су неке од важних тема с којима су учесници конференције могли да се упознају.

Према резултатима истраживања, 184 испитаника сматра да особама зависним од злоупотребе дрога није пружена адекватна помоћ, док 287 испитаника сматра да људи избегавају да раде с особама зависним од дрога.

“Социјална стигма и процес стигматизације појединаца, али и група представља друштвену појаву која се ствара унутар спона различитих социјалних интеракција нарушавајући тако квалитет живота оних који ту стигну примењују” истакао је проф др. Елмедин Муратбеговић презентујући резултате истраживања.

Представник Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије, Јован Војновић упознао је присутне представнике државних органа и организације цивилног друштва на локалном нивоу који у својој надлежности имају проблем злоупотребе дрога, с пројектом  „Пажљиво слушајте“. Истакнуто је да је пројекат „Пажљиво слушајте“ глобална кампања настала на иницијативу Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (UNODC) који се спроводи у Републици Србији, почев од јула 2021. године. Пројекат је подељен на десет целина, од којих је свака целина посвећена посебном делу васпитањава деце.

Кампања „Пажљиво слушајте“ има за циљ да на забаван начин путем анимираних видео записа и писаног материјала едукативног карактера – памфлета подигне свест о значају слушања деце и омладине као први корак ка томе да одрасту здраво и безбедно. Сходно томе, кампања је усмерена на родитеље, наставнике, креаторе јавних политика, посебно здравствене раднике, раднике у области превенције , као и ширу јавност.