У Kлубу посланика у Београду 20. маја 2021. године одржана је завршна конференција у оквиру пројекта „Повећање универзалног приступа услугама за превенцију и одговор на родно засновано насиље за жене које користе дроге“ који спроводи НВО Ре Генерација уз стратешку подршку Kанцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије.

Пројекат има за циљ да мапира заинтересоване стране и актере у одговору на родно засновано насиље које је усмерено ка женама које користе дроге, како би се унапредио приступ услугама социјалне здравствене и правне заштите за наведене рањиве групе, којима је та услуга тешко или потпуно недоступна. Такође пројекат указује на неопходност законског регулисања положаја жена које користе дроге а које су претрпеле насиље.

У току спровођења пројекта приказани су резултати истраживања које је спроведено у оквиру пројекта „Sexism Free Night“, где се показало да од 309 испитаних жена, алкохол користи њих 95%, марихуану 77% жена, док су такозване клубске дроге као што су амфетамин, и кокаин барем једном користило више од 30% испитаница. Од 309 жена, њих 25 доживело је силовање уз употребу физичке силе или покушај силовања, док су 52 испитанице доживеле силовање без употребе физичке силе или покушај силовања.

У случајевима насиља, жене које користе дрогу се најчешће за помоћ обраћају пријатељима, а многе често не затраже помоћ јер: нису сигурне шта се заиста догодило (50 жена), осећаја срамоте (36 жена), страха да ће неко сазнати да су користиле дрогу (14).

Пројекат је резултирао и објављивањем документа на тему „Рад са женама које користе дроге у случајевима насиља“ чије смернице су намењене организацијама цивилног друштва, центрима за социјални рад и свима који се непосредно или посредно баве темама из области борбе против дрога и насиља, како би пружили једнак приступ услугама потребним за одговор на повезане проблеме.