Дана 25. јуна 2021. године у Палати Србија, Канцеларија за борбу против дрога организовала је конференцију поводом обележавања Међународног дана борбе против злоупотребе дрога и кријумчарења дрога (26. јун).

Овогодишња глобална кампања под којом се обележава Међународни дан борбе против злоупотребе дрога и кријумчарења дрога је „Подели чињенице, спаси животе“, чиме се истиче значај повећања свести о чињеницама у вези с дрогом (и опасности од злоупотребе) и превенцији, лечењу и нези заснованој на доказима. Кампања истиче кључне статистичке податке (у складу са Светским извештајем о дрогама), као и оно што је потребно да би се премостио јаз између тренутне ситуације и онога што је заједничка визија здравља свих нас.

На конференцији одржаној у Палати Србија, присутнима су се обратили представници релевантних државних институција у чијој надлежности је проблем злоупотребе дрога, као и представници организација цивилног друштва које се баве превенцијом, лечењем и социјалном реинтеграцијом особа које су у проблему с дрогама. Еминентни стручњаци говорили су о различитим темама у области борбе против дрога, као што су проблеми и изазови у вези употребе марихуане у Републици Србији, програмима оснаживања породица као специфичног вида превенције болести зависноти, препоруке и планови у области превенције, лечења и рехабилитације зависника од дрога, учесталости и образаца употребе дрога међу младима, информације о тровањима узрокованих употребом дрога, али и изазова у току пандемије вируса COVID-19. Други део конференције био је посвећен раду организација цивилног друштва у овој области, односно њиховом значају у пружању постпеналне заштите зависницима од опојних дрога, програмима смањења штета, али и о положају жена-корисница дрога у Републици Србији, које су претрпеле насиље.

Када је реч о употреби марихуане, представници МУП указали су да међу младима влада погрешно мишљење да је марихуана лака дрога, да не постоје лаке дроге и да све дроге воде у зависност. Марихуана је најзаступљенија дрога међу младима, али је заступљена и међу старијом популацијом. Она је најчешће коришћена дрога и у свету и код нас и то је врста дроге која изазива психичку зависност. Последице коришћења марихуане су оштећење мозга, централног нервног система, поремећај рада срца, повећање крвног притиска.

Када је реч о учесталости и обрасцима употребе дроге међу младима, представница Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ доктор Биљана Килибарда презентовала је Европско истраживање употребе алкохола и дрога које се односи на омладину школског узраста од 16 година. Употреба канабиса је нижа у Србији у односу на друге европске земље. За сузбијање ризичног понашања младих неопходна је мултисекторска сарадња , промена социјалних норми и превенција која треба да буде у складу са идентификованим изазовима, заснована на доказима и на више нивоа – интраперсоналном (године, пол, знање, ставови, уверењ), интерперсоналном (породица, вршњац) , институционалном (правила и регулатива унутар институција нпр. школе и спорт), заједница (друштвене мреже/контакти и социјалне норме) и јавне политике (легислатива, закони).

Испред удружења „Излазак“, председник удружења Александар Жугић истакао је да је пружање постпеналне заштите зависницима од опојних дрога тежак и мукотрпан посао, пре свега због присутности стигме. Према спроведеним истраживањима, 23% становника региона верују да особе које користе дроге никада не могу да се опораве док 33% испитаних становника верују да могу да се опораве, али да никада не могу да се врате нормалном животу. Једна четвртина становника у државама у којима је проведено истраживање не мисли да друштво има одговорност да брине о особама које су зависне од дрога, док једна четвртина има неутралан став по овом питања, док 53% испитаника сматра да је особе зависне од дрога лако разликовати од других људи.