Резолуцијом од 7. децембра 1987. године, Генерална скупштина Уједињених нација је одлучила да се 26. јун обележава као Међународни дан борбе против злоупотребе дрога и илегалне трговине као израз своје одлучности да ојача акцију и сарадњу у циљу постизања међународног друштва без злоупотребе дрога.
Сваке године, уз подршку појединаца, заједница и различитих организација широм света, ово глобално обележавање има за циљ да подигне свест о главном проблему који недозвољене дроге представљају у друштву.
Имајући у виду наведено, дана 23. јуна 2022. године у Палати Србија, Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије организовала је конференцију поводом обележавања Међународног дана борбе против злоупотребе дрогe и кријумчарења дрогe. Овогодишња глобална кампања под којом се обележава Међународни дан борбе против злоупотребе дрогe и кријумчарења дрогe је „Решавање изазова дрога у здравственим и хуманитарним кризама“, чиме UNODC позива владе, међународне организације, цивилно друштво и све заинтересоване стране да предузму хитне мере за заштиту људи, укључујући јачање превенције и лечења употребе дрога, као и борбу против недозвољене понуде дрога. Кампања позива све да у оквирима својих активности предузму бригу о људима, чак и у временима кризе.
На конференцији одржаној у Палати Србија, присутнима су се обратили представници релевантних државних институција у чијој надлежности је проблем злоупотребе дрога, као и представници организација цивилног друштва које се баве превенцијом, лечењем и социјалном реинтеграцијом особа које су у проблему с дрогама. Представници институција говорили су о различитим актуелним темама у области борбе против дрога, као што су утицај глобалне хуманитарне кризе на тржиште дрога и тренд заплене у Србији, као и на спровођење превентивних програма у наведеним околностима. Такође, истакнута је значајна улога медија у превенцији употребе дрога и дестигматизацији бивших зависника. Други део конференције био је посвећен опоравку од зависности, као комплексном социјалном процесу, те значају терапијских заједница у рехабилитацији и ресосијализацији бивших зависника, као и улози центра за социјални рад у погледу социјалне заштите рањивих категорија. Посебно је истакнут значај формирања мултидисциплинарних тимова у локалним самоуправама.
Када је реч о актуелним трендовима када су у питању дроге, ситуација на глобалној сцени указује на алармантне податке. Статистика UNODC истиче да је злоупотреба канабиса на високом нивоу, а да упоредо са порастом злоупотребе, расте и став младих да ова врста опиоида нема штетне последице за здравље и друштво.

Истраживања UNODC указују да је током 2019. године готово 200 милиона људи користило канабис. То указује и на чињеницу да је током протекле деценије број
корисника канабиса повећан за 18%. Процењује се, према истраживањима, да је око 20 милиона људи користило кокаин 2019. године, што представља 0,4 процената становништва. Број људи који су користили кокаин је повећан за 22% у протеклој деценији. И поред узимања у обзир пораст популације на глобалном нивоу, ови подаци су алармантни.
Када су у питању амфетамини, истраживања указују да је у току 2019. године више од 27 милиона људи користило ове супстанце. Истраживање је такође показало да су заплене екстазија и амфетамина на међународном нивоу удвостручене између 2015. и 2019. године. Број нових психоактивних супстанци на глобалном нивоу у току 2019. године је 541, указују подаци UNODC.
Изузетан пораст је уочен када је реч о трговини дрогама путем Интернета, и међународна заједница заступа став да би овакав вид трговине могао у потпуности да трансформише глобалне обрасце употребе дрога. Истраживања су показала да је у односу на период од 2011. до 2017. године, када је процењена добит од илегалне трговине дрогом путем Интернета износила 80 милиона долара; порасла за чак 4 пута – у односу на период од 2017. до 2020. године, када је процењена добит од 315 милиона долара.
На трендове дрога несумњиво је утицала пандемија COVID 19, те су резултати иновација у току пандемије видљиви у области превенције, али и смањења штете од злоупотребе дрога. Ипак, видљиве су и негативне последице пандемије, пре свега када је реч о порасту употребе канабиса и седатива. У складу са тим, неопходна је заједничка реакција у борби против дрога на свим нивоима – међународном, националном, локалном, те и на нивоу појединца.