Наука о занимацијама је последња од десет тема у оквиру пројекта „Пажљиво слушајте“ Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (UNODC) који се спроводи у сарадњи с Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике Србије и представницима органа државне управе и организација како на републичком тако и на локалном нивоу власти који се у оквиру своје надлежности баве проблемом злоупотребе опојних дрога.
Програми превенције представљају инвестицију у добробит деце и омладине, њихових породица и шире заједнице.
Конструктивно сањарење игра важну улогу у социјалном и емоционалном развоју детета и на позитиван начин допирноси развоју његове креативности
Друштвене вештине којим се деца уче у раном детињству, попут помагања или пружања подршке, имају позитивне ефекте на академске успехе и пријатељства која буду склапала током свог адолесцентског периода живота.
Деца која имају интересовања поседују вештину прилагођавања и испољавају већи степен задовољства од оне деце која немају интересовања.