Наука о стрпљењу је пета од десет тема у оквиру пројекта „Пажљиво слушајте“ Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (UNODC) који се спроводи у сарадњи с Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике Србије и представницима органа државне управе и организација како на централном тако и на локалном нивоу власти који се у оквиру своје надлежности баве проблемом злоупотребе опојних дрога.
Глобална инцијатива под називом „Пажљиво слушајте“ има за циљ да истакне значај превенције зависности од опојних дрога која је заснована на науци, као  фикасном средству за улагање у здраву будућност.
Друштвене студије показују да деца чији родитељи приликом увођења дисциплине примењују систем кажњавања и који су склони испољавању негативних емоција, попут љутње или беса, током одрастања постају депресивнија и постижу лошије резултате у школи, од оних чији родитељи негују особине попут стрпљења, самоконтроле.
Неговање позитивиних особина попут стрпљења, самоконтроле и емоционалне интелигенције значајно доприноси развоју можданих функција код деце.