Наука о похвалама је седма од десет тема у оквиру пројекта „Пажљиво слушајте“ Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (UNODC) који се спроводи у сарадњи с Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике Србије и представницима органа државне управе и организација како на републичком тако и на локалном нивоу власти који се у оквиру своје надлежности баве проблемом злоупотребе опојних дрога.

Превенција зависности од опојних дрога је кључни циљ у оквиру глобалне развојне агенде-Агенде за одрживи развој 2030, посебно у оквиру циља одрживог развоја о здрављу.

Друштвене студије су показале да деца испољавају већи степен самопоштовања када се родитељи према њима опходе с топлином и благошћу, док деца којима родитељи упућују честе и пренаглашене похвале испољавају мањи степен самопоштовања.

Похвала дечијег понашања чини да се деца осећају безбедно и сигурно; утиче на развој самопоштовања код деце, поспешује мотивацију и истрајност. Најефикаснија је она похвала која је директна, усредсређена на напор а не на способност или изглед.