У Бечу је од 14. до 18. марта одржано 65. заседање Комисије УН за опојне дроге (CND) у хибридном формату. Државе чланице и државе посматрачи имале су прилику да заседању присуствују уживо на пленарном заседању, као и путем интернет платформе на споредним догађајима Комисије за опојне дроге. Делегацију Републике Србије на пленарном заседању Комисије у Бечу чинили су представници Канцеларије за борбу против дрога. Такође, делегати из Канцеларије присуствовали су споредним догађајима Комисије који су се одржавали путем интернет платформе.
Комисија за опојне дроге (CND) основана је од стране Економско-социјалног савета Организације Уједињених нација (ECOSOC) 1946. године, као помоћно тело Савета у надзирању и спровођењу међународних прописа у вези са спречавањем злоупотребе дрога. Комисија УН за опојне дроге интензивно сарађује са Светском здравственом организацијом (WHO) и Међународним одбором за контролу наркотика (INCB).
Комисија УН за опојне дроге се састаје на редовним заседањима сваке године, и представља водеће тело за доношење политике дрога у систему Уједињених нација. Комисија је одговорна за праћење светске ситуације у вези са дрогама, развој стратегија контроле дрога и доношење препорука за решавање светског проблема дрога.
Представница Канцеларије за борбу протв дрога Владе Републике Србије, Бранислава Цинцаревић, учествовала је на споредном догађају под називом „Рана превенција – Развој нове парадигме“, који је организован у сарадњи Словеније, Босне и Херцеговине, Француске и Србије. Након уводног излагања о надлежностима и будућим активностима Канцеларије за борбу против дрога, присутни су имали прилике да се упознају са глобалном кампањом UNODC-a под називом „Пажљиво слушајте“, коју је Канцеларија у сарадњи са представницима органа државне управе и организацијама цивилног друштва, спроводила у Србији током претходних шест месеци.
Споредни догађаји имали су за циљ јачање међународне сарадње у области контроле дрога, превентивну едукацију, укључивање родне перспективе и перспективе младих у политику дрога, као и прилагођавање аспеката глобалног проблема дрога са пандемијом Covid 19. Делегати Канцеларије за борбу против дрога присуствовали су бројним споредним догађајима од 14. до 18. марта, од којих се према садржају посебно истичу „Приступ политици канабиса у Јужној Африци“, „Колаборација организација цивилног друштва и државних органима када је реч о политикама дрога“, „Институт смртне казне за кривична дела злоупотребе дрога“, „Причајмо о дрогама – Омладинска едукација“.
На 65. заседању Комисије за опојне дроге присустовало је више од 1400 учесника уживо и онлајн; испред 128 држава, 19 међувладиних организација и 72 организације цивилног друштва. Комисија је разматрала низ резолуција, а током седнице је одржано више од 130 онлајн споредних догађаја.