Након спроведеног Јавног позива, Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије потписала је Меморандум о сарадњи 26. јула 2022. године с још две организације цивилног друштва и то: Невладином организацијом САЛВОС и Удружењем грађана за борбу против наркоманије “НАДА”.

У претходном периоду, Меморандум о сарадњи је потписало 20 организација цивилног друштва.

Основни циљ потписивања Меморандума је унапређење комуникације и координације организација цивилног друштва и државних органа задужених за спровођење политике дрога у Републици Србији, а самим тим и поспешивање будућих активности у области политике дрога.

Потписивањем овог Меморандума промовише се нови концепт сарадње државних органа и цивилног сектора, у нади да се створе нови методи и приступи у области борбе против дрога.