Дана 17. јануара представници Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије посетили су једну од четири терапијске зајeднице које су настале у оквиру рада центра за рехабилитацију и ресоцијализацију лица која болују од болести зависности, „Земља живих“. Актуелно се на смештају у терапијској заједници у Ченеју налази 25 штићеника.
Поред посете терапијској заједници и разговора с координатором и штићеницима Центра, било је речи и о плановима за наредни период и о учешћу Канцеларије на 67. заседању Комисије за опојне дроге које се одржава у марту месецу у Бечу, Аустрија.