Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије у оквиру програма обилазака организација цивилног друштва с којима има потписан Меморандум о сарадњи, посетила је дана 03. марта 2022. године још једну организацију цивилног друштва под називом Удружење грађана за борбу против наркоманије и осталих видова зависности „Преображење“.
Том приликом представници Канцеларије имали су прилике да посете центар за рехабилитацију који се налази у кампу Дворска, где се на смештају актуелно налази око 24. штићеника. Циљ боравка у рехабилитационом центру је да се путем радно окупационе терапије, боравком у природи и уз одговарајућу стручну помоћ лекара сцецијалисте – неууропсихијатра у складу с потребама штићеника пружи одговарајућа помоћ у лечењу проблема болести зависности. Највећи број штићеника који се налазе на смештају пати од болести зависности због злоупотребе психоактивних супстанци, али се у рехабилитационом центру налазе и лица која се суочавају с другим болестима зависности, попут зависности од алкохолизма и зависности о коцкању.
Рехабилитација и ресоцијализација штићеника, пружање помоћи у лечењу болести зависности и девијантних облика понашања кроз афирмацију људских и мањинских права и принципа заштите животне средине а све у циљу интеграције штићеника у токове свакодневног живота представља главни циљ пословања Удружење грађања за борбу против наркоманије и осталих видова зависности „Преображење“.
Стварање услова за побошљање квалитета живота штићеника представља важан корак ка социјалној интеграцији штићеника у друштво, те ће с тога Канцеларија за борбу против дрога у наредном периоду спровести неопходне активности како би се организацијама цивилног друштва с којима Канцеларија за борбу против дрога има потписан Меморандум о сарадњи, обезбедила административна помоћ при обављању свакодневних активности као и да се у сарадњи с друштвено одговорним компанијама омогући донација у виду прехрамбених и других производа, истакао је директор Канцеларије господин Милан Пекић.