Никотинске кесице су производ без дувана и представљају нову категорију производа који садрже никотин и користе се тако што се кесица ставља у предњи максиларни вестибул (предео усне шупљине између горње усне и десни). Ови производи се продају у појединим земљама као унапред порционисане кесице сличне „снусу“-производу на бази дувана. За разлику од „снуса“ који у свом саставу, као основну компоненту садржи прерађене листове дувана, никотинске кесице не садрже дуван, већ никотин као активну хемијску супстанцу.

Према наводима Сектора за инспекцијске послове Министарства здравља, никотин у почетку стимулише, а затим депримира и паралише ћелије периферних аутономних ганглија, мозга (нарочито мезенцефалона) и кичмене мождине, те да се од тровања никотином не јављају специфичне хистолошке промене, већ се код пероралног уношења, знаци каустичног дејства никотина јављају на устима, ждрелу, једњаку и желуцу.

Смртна доза чистог никотина износи око 40 мг (0,6 мг/кг, 1 кап), количина је која се налази налази у 2 гр дувана (2 цигарете), али је дуван далеко мање токсичан него што би могло да се очекује према његовом садржају никотина, јер има малу биолошку расположивост. Током пушења највећа количина дувана сагори, али се приликом сагореварања стварају бројна једињења са канцерогеним дејством. Канцеларија за борбу против дрога је, узимајући у обзир све истакнуто, препознала значај неопходности регулисања правног статуса наведених производа, и тим поводом организовала састанак на ком су се окупили представници свих релевантних институција у циљу заузимања става о начину решавања питања везаних за регулисање никотинских кесица и „снус-а“. На састанку били су присутни представници Министарства здравља – Одељење граничне санитарне инспекције и Одељење санитарне инспекције, Министарства унутрашњих послова, Министарства финансија – Управа за дуван и Управа царина, Министарства унутрашње и спољне трговине – Сектор тржишне инспекције, Министарства туризма и oмладине, Министарства просвете, Министарства правде и Института за јавно здравље „ Др Милан Јовановић Батут“, где је свако из области своје надлежности, представио виђење и активности које се односе на тему састанка.

Након састанка, на коме су размењена мишљења и искуства, те стручна знања, Канцеларија је сачинила Информацију о неопходности хитног регулисања никотинских кесица, којом је предложено да се размотри питање доношења Одлуке о привременом ограничавању или забрани увоза никотинских кесица, као и сагледа могућност измене постојећих прописа Министарства здравља којим би се регулисало питање никотинских кесица, а који би се могли изменити у кратком року, те је исту упутила ка Влади на разматрање.

У циљу прецизног дефинисања и регулације „снус-а“ као врсте дуванског производа, као и разматрања питања регулисања никотинских производа и евентуалног проширења предмета регулисања Закона о дувану који би обухватио и производе који не садрже дуван, Управа за дуван покренула је иницијативу за измене и допуне Закона о дувану и формирање Радне групе у чијем раду ће учествовати и представник Канцеларије за борбу против дрога.