Канцеларија за борбу против дрога се почетком априла 2022. године определила за увођење управљања квалитетом путем модела заједничке процене (енг. Common Assessment Framework ‒ CAF), уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и пројекта Европске уније (ЕУ) за реформу јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора – ЕУ4ПАР, кроз пројектни тим за подршку. Увођењ управљања квалитетом се спроводи на основу „Споразума о имплементацији CAF модела управљања квалитетом“ који су 14. априла 2022. године потписали Марија Обрадовић, министарка државне управе и локалне самоуправе и директор Канцеларије за борбу против дрога, гдин Милан Пекић.

Канцеларија за борбу против дрога је државни орган који је у најкраћем временском периоду (три месеца), пре планираног рока, израдила Акциони план и одмах након усвајања Плана унапређења за имплементацију Управљања квалитетом путем модела заједничке процене CAF (енг. Common Assessment Framework ‒ CAF) 16. децембра 2022. године кренула у реализацију активности предвиђених Планом унапређења.

Тежећи култури изврсности и пратећи савремене трендове Европске уније у јавној управи, желимо да унапредимо пословање Канцеларије и приближимо стандардима ЕУ. Из тог разлога, овим планом дефинисане су активности које ће Канцеларија у наредном периоду спровести са циљем подизања квалитета рада и пружања услуга.

Више о CAF можете пронаћи на следећем линку https://caf.mduls.gov.rs/