У новембру 2020. године Канцеларија за борбу против дрога завршила је преговоре о формализацији сарадње с Европским центром за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA) и потписала Споразум о сарадњи између Европског центра за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA) и Канцеларије за борбу против дрога, Министарства унутрашњих послова и Министарства здравља Републике Србије.
Радни аранжман заснован је на међусобној размени искустава, података и потенцијалних решења за изазове из области борбе против дрога, у циљу проналажења ефикаснијих метода, процена и програма за спречавање злоупотребе дрога у Републици Србији, као и хармонизације националног законодавства са законодавством Европске уније у овој области.