Представници Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије, у протеклом периоду посетили су четири музичка фестивала у Републици Србији:

BeerFest у Београду;
Music Week у Београду;
EXIT у Новом Саду;
Belgrade Youth Fest у Београду.

У сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја, представници Канцеларије су узели учешће на поменутим фестивалима. Уз разноврсне активности Агенције која у оквиру својих надлежности традиционално промовише безбедност у саобраћају на фестивалима, представници Канцеларије за борбу против дрога разговарали су са посетиоцима фестивала о штетности злоупотребе психоактивних супстанци, те о значају рехабилитације и опоравка лица у проблему зависности. Такође, на фестивалима је представљен и промотивни материјал Канцеларије за борбу против дрога, који обухвата најважније бројеве телефона које могу бити од значаја за грађане који имају проблем зависности.