Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије данас је озваничила потписивање четири Меморандума о сарадњи са организацијама цивилног друштва. Овај корак има за циљ унапређење координације и изградњу система који ће олакшати сарадњу између државних институција и организација цивилног друштва које се баве питањима политике дрога, с намером да се убрзају будуће активности у области политике дрога.

Основни циљ потписивања ових Меморандума јесте стварање свеобухватног оквира за заједничко деловање државних органа и цивилног сектора у решавању проблема зависности од дрога. Овај корак се види као промоција новог концепта сарадње између државних институција и организација цивилног друштва, с надом да ће се развити иновативни методи и приступи у борби против злоупотребе дрога.

Потписивање Меморандума означава почетак дубље сарадње између Канцеларије и следећих организација цивилног друштва:

– Хуманитарно удружење Смер
– Удружење Интернационална полицијска организација
– Удружење New Renesans
– Удружење грађана Светионик

Очекује се да ће овај корак унапредити размену информација, заједничко планирање и имплементацију пројеката усмерених на превенцију и смањење проблема везаних за дроге.