КОНТАКТ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Ана Милисављевић Миловановић,

Група за финансијске, кадровске и административне послове - радно место за опште и кадровске послове

Адреса: Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, "Палата Србија" источно крило

Мејл адреса: ana.milisavljevic@kzbpd.gov.rs

Телефон: 011/311 73 52

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

ПРЕУЗМИ