Можете ли укратко описати своју организацију и опште приступе које примењујете када радите на превенцији употребе дрога?
Канцеларија за борбу против дрога је служба Владе Републике Србије надлежна за имплементацију политика дрога у Републици Србији, као и за координацију релевантних институција које су надлежне у области борбе против дрога. Као таква, Канцеларија учествује у изради националних докумената на подручју борбе против дрога, а фокус постојећих националних докумената је управо превенција употребе дрога. Канцеларија за борбу против дрога настоји да укључи што већи број различитих државних институција и организација, као и организација цивилног друштва, у израду националних докумената и спровођење политика дрога, зато што је мултисекторски приступ проблему дрога показао најефикасније и најефективније резултате. У складу с наведеним, Канцеларија за борбу против дрога и у области превенције истиче мултисекторски приступ у први план. Осим тога, показала се неопходност за децентрализацијом политика дрога, те Канцеларија настоји да у мултисекторску сарадњу у што већем броју укључи и институције и организације на локалном нивоу.
Како бисте оценили преваленцију употребе дрога у Србији и која су подручја вашег деловања када је реч о превенцији употребе дрога?
Када је реч о преваленцији употребе дрога у Републици Србији, последње ЕСПАД истраживање спроведено у Србији показало је да је ситуација мање више слична ситуацији у већини европских држава. Шта више, истраживање је показало да је у неким сегментима, као што је рецимо употреба канабиса, проценат употребе нижи него у већини европских земаља. Ипак, показала се неопходност спровођења превенције засноване на доказима, прилагођавања програма превенције савременим изазовима и мултисекторски приступ, како би се у већој мери допринело смањењу ризичног понашања младих.
Канцеларија за борбу против дрога сарађује са свим релевантним институцијама у области превенције употребе дрога кроз имплементацију различитих пројеката и програма превенције, као и у изради националног програма превенције. Осим тога, Канцеларија је потписала меморандуме о сарадњи с 15 организација цивилног друштва које се између осталог баве превенцијом, а с којима учествује у различитим пројектима, семинарима и конференцијама, с циљем подизања свести и информисаности грађана о последицама злоупотребе дрога.  Свакако, сарадња с међународним институцијама и организацијама, коју Канцеларија има с организацијама као што су ЕМЦДДА и УНОДЦ, омогућава и имплементацију и праћење савремених трендова у области превенције.
Да ли бисте могли да опишете кораке и процес мапирања заинтересованих страна у припреми реализације пројекта „Пажљиво слушајте“ у Србији?
Канцеларија за борбу против дрога је израдила стратегију промоције пројекта, у којој је осмишљен план спровођења пројекта у Републици Србији. Према наведеној стратегији, Канцеларија за борбу против дрога осмислила је мултисекторски приступ спровођењу пројекта, према којем је замишљено заједничко деловање државних институција у чијим су надлежностима области породице, васпитавања деце, борба против дрога као и здравље људи.
Сматрам да је пројекат „Пажљиво слушајте“ заиста битно средство у смислу превенције дрога, и због своје широке распрострањености с обзиром на то да обухвата и родитеље, и наставнике, и васпитаче, и здравствене раднике. Оно што је посебно интересантно је што се пројекат фокусира на важност развијања животних вештина, што усмерева пажњу на породице са децом стварањем здравих животних средина за одгајање и васпитавање деце, стварањем забавних рутина за децу, проверавајући их и активно слушајући их, на који начин се веома успешно врши превенција дрога.
Након почетка реализације пројекта „Пажљиво слушајте“ који су даљи кораци које планирате да предузмете“?
Канцеларија за борбу против дрога је започела са спровођењем глобалне кампање „Пажљиво слушајте “. Након одржаног иницијалног састанка са потенцијалним партнерима у спровођењу пројекта, Канцеларија тренутно одржава припремне састанке са релевантним државним институцијама ради усаглашавања начина спровођења пројекта и детаља у истом.
Са Министарством здравља договорено је да се од септембра започне са спровођењем пројекта у оквиру националног превентивног програма који Министарство здравља спроводи кроз радионице са децом и родитељима на подручју целе Србије, где би материјал пројекта „Пажљиво слушајте“, односно рекламе и видео записи представљали допуну активности националног превентивног програма. Са Министарством просвете и осталим државним институцијама договорено је да се врши дистрибуција материјала у установе, као и промоција материјала на интернет страницама и друштвеним мрежама наведених државних органа.
У случају да су и друге земље заинтересоване за покретање програма „Пажљиво слушајте“ које корисне савете или препоруке бисте желели да дате?
Програм „Пажљиво слушајте“ препоручио бих свим заинтересованим државама, зато што представља јединствену прилику за међусобну сарадњу свих институција и организација које имају надлежности у области васпитавања деце и политика дрога. Оваква врста програма и мултисекторске сарадње, омогућава укључивање целог друштва у подизање свести о неопходности правилног васпитавања деце подстицањем разноразних животних вештина, чиме се доприноси како здрављу деце, тако и здрављу читавог друштва. Посебно бих желео да истакнем захвалност што је Република Србија добила ту част да овај глобални пројекат буде преведен и на српски језик, и што је Канцеларија за борбу против дрога препозната као институција која ће допринети његовом квалитетном спровођењу.

Милан Пекић је директор Канцеларије за борбу против дрога у Републици Србији. Завршио је Криминалистичку академију у Београду, смер криминологија, и Високе студије безбедности и одбране у оквиру Школе националне одбране Универзитета одбране у Београду. Већину своје каријере провео је у Министарству унутрашњих послова, обављајући послове везане за злоупотребу дрога.

Садржај преузет са линка