У временском периоду од 4. до 6. децембра 2023. године одржан је технички састанак Комисије за опојне дроге (CND) у Бечу, Аустрија. На техничком састанку узели су учешће експерти земаља чланица Уједињених нација на тему спровођења међународних обавеза када је реч о области политика дрога, у циљу суочавања с изазовима који су идентификовани у Министарској декларацији из 2019. године. У циљу припрема за средњорочну евалуацију 2024. године, Комисија Уједињених нација је током 2023. године спровела свеобухватан преглед напретка постигнутог у спровођењу међународних обавеза, те су током 2023. године одржанe две тематске дискусије. Прва тематска сесија одржана је у временском периоду од 23. до 25. октобра, док је друга одржана у децембру, у временском периоду од 4. до 6.децембра. Када је реч о седници која је одржана у децембру месецу, сваки део сесије је био посвећен једном конкретном изазову у области политика дрога. Током првог дана било је речи о повећању смртних случајева повезаних са дрогом, и потреби за лечењем и адекватним здравственим услугама. Током другог дана било је речи о штетним последицама везаним за употребу нових психоактивних супстанци, док је током трећег и последњег дана заседања било речи о недовољном степену доступности контролисаних супстанци у медицинске и научне сврхе.