Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије је у сарадњи с Удружењем „Излазак“ у оквиру пројекта „Бирам опоравак“ организовала још један у низу мултисекторских састанака у граду Лозници, који је одржан 21. јула 2021. године у просторијама градске управе на коме су присуствовали представници државних органа и организација цивилног друштва који се баве борбом против злоупотребе дрога.

Представници локалних институција у Лозници у чијој надлежности се налази проблем злоупотребе дрога истакли су да је на нивоу града Лознице формиран мултидисциплинарни тим, а такође у примени је локални акциони план од 2018. године чији је основни циљ превентивно деловање кроз мултидисциплинарни приступ у сузбијању злоупотребе дрога у Лозници и стварање здравог окружења за децу и омладину и да су њим предвиђене бројне активности, предавања, радионице којима ће се успешно вршити борба у области борбе против дрога.

Према подацима Полицијске станице (ПС) који су унети у локални акциони план, на територији града Лозница у периоду од 2013. до 2018. година заплењено је 95 кила и 414,45 грама различитих врста психоактивних супстанци, од чега је највише заплењено марихуане и то 94 килограма и 948,01 грама или 99,5% у односу на укупну количину заплењене дроге. За период од 2013. године до 2018. године поднето је 250 кривичних пријава против лица због учињених кривичних дела у вези са опојним дрогама, а старосна структура извршилаца кривичних дела се креће од 16. година до 52. године старости.

Имајући у виду да су препоруке домаћих и међународних стручњака да се у будућим националним документима стави већи нагласак на мултидисциплинарни приступ, децентрализацију и повећану сарадњу с организацијама цивилног друштва у области политика дрога, град Лозница представља пример добре праксе с обзиром на то да има мултидисциплиниарни тим који функционише у оквиру локалног акционог плана за спречавање злоупотребе дрога.