Канцеларије

Седиште канцеларије:

 


Булевар Михајла Пупина 2 – Палата Србије


 

Зграда има прилаз који је прилагођен за особе са инвалидитетом.

Контакт подаци

Директор: Милан Пекић,
тел. 011 311 30 12, milan.pekic@kzbpd.gov.rs


Правни послови: Радивоје Поповић,
тел. 011 311 34 92,  011 301  47 43, radivoje.popovic@kzbpd.gov.rs


Финансијски послови: Неда Бућан Перушиновић,
тел. 011 311 73 52,  011 301 47 42, neda.bucanperusinovic@kzbpd.gov.rs


Административни послови: Ана Милисављевић,
тел. 011 301 47 40, ana.milisavljevic@kzbpd.gov.rs


Подаци о канцеларији

Канцеларија за борбу против дрога

Адреса: Булевар Михајла Пупина бр.2

Тел: 011/311-30-12

Факс: 011/311-30-12


ПИБ: 109188750

МБ: 07020171


Емаил: kabinet@kzbpd.gov.rs

Вебсајт: www.kzbpd.gov.rs


7:30-15:30

Радно време канцеларије

011/311-30-12

Телефон за информације