ИНФОРМАТОР О РАДУ

Набавке

АКЦИОНИ ПЛАН

СТРАТЕГИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ПАРТНЕРСТВО СА КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

OБРAЗAЦ зa предлагање организације цивилног друштва зa партнерство са Канцеларијом за борбу против дрога у области борбе против злоупотребе дрога

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА И РЕЗУЛТАТА У ПЕРИОДУ ОД 30.9.2016. ДО 30.9.2017. ГОДИНЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ КОМЕНТАРА НА НАЦРТ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА И ОЦД

ЈАВНИ ПОЗИВ oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa зa партнерство са Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике Србије у области борбе против злоупотребе дрога у Републици Србији

НАЦРТ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

 

 

Одлука о јавном позиву

Одлука о избору

Листа поднетих пријава

Листа одбачених пријава

Листа изабраних организација

 

Финална одлука о јавном позиву