ИНФОРМАТОР О РАДУ

Набавке

АКЦИОНИ ПЛАН

СТРАТЕГИЈА

Информатор о раду / PDF

Корисни линкови

Националном стратегијом о спречавању злоупотребе дрога за период 2014-2021. године (Сл.гласник бр.1 / 15) и њеним акционим планом за период 2014-2017. године предвиђено је да носиоци активности, поред канцеларије за борбу против дрога, буду:

Канцеларија за борбу против злоупотребе дрога