ИНФОРМАТОР О РАДУ

Набавке

АКЦИОНИ ПЛАН

СТРАТЕГИЈА

Документа

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА ЗА ПЕРИОД 2014-2017. ГОДИНЕ

СТРАТЕГИЈУ О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА ЗА ПЕРИОД
2014–2021. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ

о активностима Канцеларије за борбу против дрога за период од 01/11/2015. године до 31/01/2016. године.

Корисни линкови

Националном стратегијом о спречавању злоупотребе дрога за период 2014-2021. године (Сл.гласник бр.1 / 15) и њеним акционим планом за период 2014-2017. године предвиђено је да носиоци активности, поред Канцеларије за борбу против дрога, буду:

Канцеларија за борбу против дрога