Активности

Потписивање Споразума о пословној сарадњи Канцеларије за борбу против дрога са Правним факултетом у Крагујевцу

Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије потписала је у среду, 27. фебруара 2019. године, Споразум о пословној сарадњи са Правним факултетом у Крагујевцу. Циљ овог Споразума је успостављање међусобне научно - стручне и пословно - техничке сарадње између страна потписница, те приближавање проблема дрога и опасности од ње, што већој групацији, посебно омладини. Проф. др Драган Вујисић, декан Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, истакао је да овај факултет жели да се прикључи борби против дрога кроз едукацију својих студената. ...

Nastavite sa čitanjem

Редован састанак Канцеларије за борбу против дрога са огранизацијама цивилног друштва

Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије одржала је у понедељак, 25. фебруара 2019. године, састанак са представницима организација цивилног друштва са којима је потписан Меморандум о међусобној сарадњи. Овај састанак показује спремност Владе Републике Србије да у креирање и спровођење политике дрога укључи и организације цивилног друштва. На састанку су разматрани предлози за измене и допуне Кривичног законика који се односе на кривична дела у вези са дрогама. Учесници су се упознали и са тренутним активностима Канцеларије у вези са политиком борбе против дрога, разменили искуства о досадашњој сарадњи дефинисаној Меморандумом, те дали предлоге за побољшање исте.   ...

Nastavite sa čitanjem

Наставак сарадње Канцеларије за борбу против дрога са огранизацијама цивилног друштва

Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије потписала је у среду, 20. фебруара 2019. године, Меморандум о сарадњи са још 4 организације цивилног друштва (ОЦД) које делују у области борбе против дрога. Раније је, у јануару 2018. године, Меморандум потписало 11 организација цивилног друштва. Поштујући надлежности Канцеларије и могућности ових организација, као основни циљ постављено је унапређење комуникације и координације у реализацији активности у вези спровођења политике дрога у Републици Србији. Потписивањем овог Меморандума афирмише се нови концепт сарадње државних органа и организација цивилног друштва, у жељи да се створи основ за модернији и другачији приступ у области борбе против дрога. Меморандум...

Nastavite sa čitanjem

Састанак с представницима Норвешке асоцијације службеника за борбу против наркотика (Norwegian Narcotic Officers Association – NNOA)

У четвртак, 31. јануара 2019. године, у просторијама Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије одржан је састанак представника Канцеларије за борбу против дрога и представника Норвешке асоцијације службеника за борбу против наркотика (Norwegian Narcotic Officers Association – NNOA). Састанак је организован с циљем упознавања Управног одбора ове асоцијације са начином рада Канцеларије за борбу против дрога и размене искустава на том пољу. Учесници састанка разменили су искуства и трендове у области политика дрога, начинима организовања активности у борби против дрога, казненим политикама, те разматрали могућност будуће сарадње....

Nastavite sa čitanjem

Потписивање споразума о сарадњи између Канцеларије за борбу против дрога и Удружења привредника Јапана за југоисточну Европу

У циљу унапређења спровођења политике дрога, Канцеларија за борбу против дрога потписала је 04. септембра 2018. године споразум са Удружењем привредника Јапана за југоисточну Европу (ЈСЕЕБА). У просторијама Палате Србије потписан је споразум о узајамној сарадњи. Стране потписнице су се усагласиле да ће одредбе уговора испуњавати у доброј вери у циљу спречавања даљег ширења злоупотребе психоактивних супстанци, као и да ће своја искуства на том пољу размењивати и даљим заједничким активностима тежити ка даљој и дубљој сарадњи. Потписивању споразума претходила је церемонија садње јапанских трешњи 03. септембра 2018. године испред Куће цвећа, као симболу успостављања добрих пријатељских односа два народа. Скупу...

Nastavite sa čitanjem

Сарадња Канцеларије и организација цивилног друштва

У циљу унапређења сарадње са организацијама цивилног друштва и њиховог значајнијег укључивања у креирање и спровођење политике дрога у Републици Србији, Канцеларија за борбу против дрога је подржала рад организације цивилног друштва „Излазак”, учествујући на више јавних трибина одржаних у неколико градова. Трибине су посвећене подизању свести о проблему злоупотребе дрога и могућностима опоравка и ресоцијализцији бивших зависника. Поред тога што су представници Канцеларије у својим излагањима представили рад Владе у овој области, уједно су, у отвореном разговору са представницима локалне самоуправе, здравствених, социјалних и других установа, које непосредно учествују у спровођењу Стратегије о спречавању злоупотребе дрога, стекли увид о проблемима у спровођењу Стратегије и изазовима који нас очекују...

Nastavite sa čitanjem

Учешће представника Кaнцeлaриje зa бoрбу прoтив дрoгa на 61. заседању Комисије за опојне дроге (CND), Беч (12 – 16.03.2018.)

У периоду од 12 - 16. марта 2018. године, представници Канцеларије за борбу против дрога учествовали су у заседању 61. Комисије за опојне дроге, на којем је присуствовало 1500 делегата из 120 земаља, 53 државе-чланице Комисије, државе посматрачи, као и представници организација цивилног друштва. Поред учешћа у пленарном делу заседања, током којег је поднесен извештај о до сада постигнутим резултатима у овој области, представници наше делегације учествовали су на разним пратећим догађајима, током којих су обрађена заједничка питања у спровођењу политике дрога. Остварени су радни контакти са представницима више земаља из региона (Р. Словенија, Р. Хрватска, Р. БиХ, Р. Црна Гора), са...

Nastavite sa čitanjem

Конкурс

Kанцеларија за борбу против дрога, дана 28.03.2018. године, оглашава јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места:

1.Радно место за опште и кадровске послове, у звању саветник, под редним бројем 6. у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Kанцеларији за борбу против дрога.

2. Радно место за административне послове, у звању референт, под редним бројем 8. у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Kанцеларији за борбу против дрога.

Округли сто поводом представљања пројекта „Знам шта хоћу, дрогу нећу“ у реализацији Омладина ЈАЗАС-а, Пожаревац

У просторијама Центра за културу Пожаревац, 18. децембра 2017. године, одржан је округли сто поводом представљања пројекта „Знам шта хоћу, дрогу нећу“, који реализује Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац, а финансира град Пожаревац. Канцеларија за борбу против дрога узела је учешће на састанку на позив Омладине ЈАЗАС-а. Остали учесници округлог стола били су и Градска управа града Пожаревца, Дом здравља Пожаревац, Завод за заштиту јавног здравља Пожаревац, Општа болница у Пожаревцу, Центар за социјални рад Пожаревац, као и представници организација цивилног друштва са територије града Пожаревца. Представљен је пројекат „Знам шта хоћу, дрогу нећу“, од стране госпође Маје Марић испред "Urban Stream", као...

Nastavite sa čitanjem

Извештај EMCDDA о средњорочном прегледу националне стратегије за дроге Републике Србије (2014-2021)

Канцеларија за борбу против дрога, као служба Владе Србије задужена за координацију политике дрога и надзор над спровођењем Стратегија о спречавању злоупотребе дрога за период од 2014-2021. године, као основног документа у овој области, спровела је у сарадњи са, са Европским центром за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA) из Лисабона, евалуацију Акционог плана за период 2014-2017. године као преатећег оперативног документа за спровођење саме Стратегије. Поступак је започет у јуну месецу, у периоду од 12. до 16. јуна, током којег су обављени интервјуи са представницима свих значајних институција задужених за спровођење Стратегије и Акционог плана. На основу прикупљених информација, представници...

Nastavite sa čitanjem