Наставак сарадње Канцеларије за борбу против дрога са огранизацијама цивилног друштва

K Z B P D > Активности  > Наставак сарадње Канцеларије за борбу против дрога са огранизацијама цивилног друштва

Наставак сарадње Канцеларије за борбу против дрога са огранизацијама цивилног друштва

Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије потписала је у среду, 20. фебруара 2019. године, Меморандум о сарадњи са још 4 организације цивилног друштва (ОЦД) које делују у области борбе против дрога. Раније је, у јануару 2018. године, Меморандум потписало 11 организација цивилног друштва.
Поштујући надлежности Канцеларије и могућности ових организација, као основни циљ постављено је унапређење комуникације и координације у реализацији активности у вези спровођења политике дрога у Републици Србији.
Потписивањем овог Меморандума афирмише се нови концепт сарадње државних органа и организација цивилног друштва, у жељи да се створи основ за модернији и другачији приступ у области борбе против дрога.
Меморандум о сарадњи са Канцеларијом за борбу против дрога додатно су потписали:
Хуманитарна организација „Рето – има наде“, Удружење грађана „ЕуроХоризонт“, Спортско друштво Венчани и Удружење менаџера примарне здравствене заштите Србије.