Сарадња Канцеларије и организација цивилног друштва

K Z B P D > Активности  > Сарадња Канцеларије и организација цивилног друштва

Сарадња Канцеларије и организација цивилног друштва

У циљу унапређења сарадње са организацијама цивилног друштва и њиховог значајнијег
укључивања у креирање и спровођење политике дрога у Републици Србији, Канцеларија
за борбу против дрога је подржала рад организације цивилног друштва „Излазак”,
учествујући на више јавних трибина одржаних у неколико градова. Трибине су посвећене
подизању свести о проблему злоупотребе дрога и могућностима опоравка и
ресоцијализцији бивших зависника. Поред тога што су представници Канцеларије у
својим излагањима представили рад Владе у овој области, уједно су, у отвореном
разговору са представницима локалне самоуправе, здравствених, социјалних и других
установа, које непосредно учествују у спровођењу Стратегије о спречавању злоупотребе
дрога, стекли увид о проблемима у спровођењу Стратегије и изазовима који нас очекују у
овој области.

Трибине су одржане у следећим градовима: