Redovan sastanak Kancelarije za borbu protiv droga sa ogranizacijama civilnog društva

K Z B P D > Aktivnosti  > Redovan sastanak Kancelarije za borbu protiv droga sa ogranizacijama civilnog društva

Redovan sastanak Kancelarije za borbu protiv droga sa ogranizacijama civilnog društva

Kancelarija za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije održala je u ponedeljak, 25. februara 2019. godine, sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva sa kojima je potpisan Memorandum o međusobnoj saradnji.

Ovaj sastanak pokazuje spremnost Vlade Republike Srbije da u kreiranje i sprovođenje politike droga uključi i organizacije civilnog društva.

Na sastanku su razmatrani predlozi za izmene i dopune Krivičnog zakonika koji se odnose na krivična dela u vezi sa drogama. Učesnici su se upoznali i sa trenutnim aktivnostima Kancelarije u vezi sa politikom borbe protiv droga, razmenili iskustva o dosadašnjoj saradnji definisanoj Memorandumom, te dali predloge za poboljšanje iste.