Plan nabavki

Plan nabavki za 2018. godinu

Plan nabavki za 2017. godinu

Korisni linkovi

Nacionalnom strategijom o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2021. godine (Sl.glasnik br.1 / 15) i njenim akcionim planom za period 2014-2017. godine predviđeno je da nosioci aktivnosti, pored Kancelarije za borbu protiv droga, budu:

Кancelarija za borbu protiv droga