Kancelarije

Sedište kancelarije

 


Bulevar Mihajla Pupina 2 – Palata Srbije


 

Zgrada ima prilaz koji je prilagođen za osobe sa invaliditetom.

Kontakt podaci

Direktor: Milan Pekić,
tel. 011 311 30 12, milan.pekic@kzbpd.gov.rs


Pravni poslovi: Radivoje Popović,
tel. 011 311 34 92,  011 301  47 43, radivoje.popovic@kzbpd.gov.rs


Finansijski poslovi: Neda Bućan Perušinović,
tel. 011 311 73 52,  011 301 47 42, neda.bucanperusinovic@kzbpd.gov.rs


Administrativni poslovi: Ana Milisavljević,
tel. 011 301 47 40, ana.milisavljevic@kzbpd.gov.rs


Podaci o kancelariji

Кancelarija za borbu protiv droga

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina br.2

Tel: 011/311-30-12

Fax: 011/311-30-12


PIB: 109188750

MB: 07020171


Website: www.kzbpd.gov.rs


7:30-15:30

Radno vreme kancelarije

011/311-30-12

Telefon za informacije