JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PARTNERSTVO SA KANCELARIJOM ZA BORBU PROTIV DROGA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

OBRAZAC za predlaganje organizacije civilnog društva za partnerstvo sa Kancelarijom za borbu protiv droga u oblasti borbe protiv zloupotrebe droga

PREGLED REALIZOVANIH PROJEKATA I REZULTATA U PERIODU OD 30.9.2016. DO 30.9.2017. GODINЕ

OBRAZAC ZA DOSTAVLjANjE KOMENTARA NA NACRT MEMORANDUMA O SARADNjI KANCELARIJE ZA BORBU PROTIV DROGA I OCD

JAVNI POZIV organizacijama civilnog društva za partnerstvo sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije u oblasti borbe protiv zloupotrebe droga u Republici Srbiji

NACRT MEMORANDUMA O SARADNjI IZMEĐU KANCELARIJE ZA BORBU PROTIV DROGA VLADE REPUBLIKE SRBIJE I ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

 

Odluka o javnom pozivu

Odluka o pozivu

Lista podnetih prijava

Lista odbačenih prijava

Lista izabranih organizacija

Finalna odluka o javnom pozivu