Aktivnosti

K Z B P D > Aktivnosti

Sastanak s predstavnicima Norveške asocijacije službenika za borbu protiv narkotika (Norwegian Narcotic Officers Association – NNOA)

U četvrtak, 31. januara 2019. godine, u prostorijama Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije održan je sastanak predstavnika Kancelarije za borbu protiv droga i predstavnika Norveške asocijacije službenika za borbu protiv narkotika (Norwegian Narcotic Officers Association – NNOA). Sastanak je organizovan s ciljem upoznavanja Upravnog odbora ove asocijacije sa načinom rada Kancelarije za borbu protiv droga i razmene iskustava na tom polju. Učesnici sastanka razmenili su iskustva i trendove u oblasti politika droga, načinima organizovanja aktivnosti u borbi protiv droga, kaznenim politikama, te razmatrali mogućnost buduće saradnje....

Nastavite sa čitanjem

Potpisivanje sporazuma o saradnji između Kancelarije za borbu protiv droga i Udruženja privrednika za jugoistočnu Evropu

U cilju unapređenja sprovođenja politike droga, Kancelarija za borbu protiv droga potpisala je 4. septembra 2018. godine sporazum sa Udruženjem privrednika Japana za jugoistočnu Evropu (JSEEBA). U prostorijama Palate Srbije potpisan je sporazum o uzajamnoj saradnji. Strane potpisnice su se usaglasile da će odredbe ugovora ispunjavati u dobroj veri u cilju sprečavanja daljeg širenja zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, kao i da će svoja iskustva na tom polju razmenjivati i daljim zajedničkim aktivnostima težiti ka daljoj i dubljoj saradnji. Potpisivanju sporazuma prethodila je ceremonija sadnje japanskih trešnji 3. septembra 2018. godine ispred Kuće cveća, kao simbolu uspostavljanja dobrih prijateljskih odnosa dva naroda. Skupu...

Nastavite sa čitanjem

Saradnja Kancelarije i organizacija civilnog društva

U cilju unapređenja saradnje sa organizacijama civilnog društva i njihovog značajnijeg uključivanja u kreiranje i sprovođenje politike droga u Republici Srbiji, Kancelarija za borbu protiv droga je podržala rad organizacije civilnog društva „Izlazak”, učestvujući na više javnih tribina održanih u nekoliko gradova. Tribine su posvećene podizanju svesti o problemu zloupotrebe droga i mogućnostima oporavka i resocijalizaciji bivših zavisnika. Pored toga što su predstavnici Kancelarije u svojim izlaganjima predstavili rad Vlade u ovoj oblasti, ujedno su, u otvorenom razgovoru sa predstavnicima lokalne samouprave, zdravstvenih, socijalnih i drugih ustanova, koje neposredno učestvuju u sprovođenju Strategije o sprečavanju zloupotrebe droga, stekli uvid o...

Nastavite sa čitanjem

Konkurs

Kancelarija za borbu protiv droga, dana 28.03.2018. godine, oglašava javni konkurs za popunjavanje dva izvršilačka radna mesta:

1. Radno mesto za opšte i kadrovske poslove, u zvanju savetnik, pod rednim brojem 6. u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji za borbu protiv droga.

2. Radno mesto za administrativne poslove, u zvanju referent, pod rednim brojem 8. u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji za borbu protiv droga.

Okrugli sto povodom predstavljanja projekta „Znam šta hoću, drogu neću“ u realizaciji Omladina JAZAS-a, Požarevac

U prostorijama Centra za kulturu Požarevac, 18. decembra 2017. godine, održan je okrugli sto povodom predstavljanja projekta „Znam šta hoću, drogu neću“, koji realizuje Omladina JAZAS-a Požarevac, a finansira grad Požarevac. Kancelarija za borbu protiv droga uzela je učešće na sastanku na poziv Omladine JAZAS-a. Ostali učesnici okruglog stola bili su i Gradska uprava grada Požarevca, Dom zdravlja Požarevac, Zavod za zaštitu javnog zdravlja Požarevac, Opšta bolnica u Požarevcu, Centar za socijalni rad Požarevac, kao i predstavnici organizacija civilnog društva sa teritorije grada Požarevca. Predstavljen je projekat „Znam šta hoću, drogu neću“, od strane gospođe Maje Marić ispred "Urban Stream", kao...

Nastavite sa čitanjem

Izveštaj EMCDDA o srednjoročnom pregledu nacionalne strategije za droge R. Srbije (2014-21)

Kancelarija za borbu protiv droga, kao služba Vlade Srbije zadužena za koordinaciju politike droga i nadzor nad sprovođenjem Strategija o sprečavanju zloupotrebe droga za period od 2014-2021. godine, kao osnovnog dokumenta u ovoj oblasti, sprovela je u saradnji sa, sa Evropskim centrom za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCDDA) iz Lisabona, evaluaciju Akcionog plana za period 2014-2017. godine kao preatećeg operativnog dokumenta za sprovođenje same Strategije. Postupak je započet u junu mesecu, u periodu od 12. do 16. juna, tokom kojeg su obavljeni intervjui sa predstavnicima svih značajnih institucija zaduženih za sprovođenje Strategije i Akcionog plana. Na osnovu prikupljenih informacija, predstavnici...

Nastavite sa čitanjem

Ambasador mladih pri Кancelariji UN za pitanja droge i kriminala (UNODC), i predstavnica organizacije ,,Inicijativa Mladih“, Radmila Doder, u poseti Кancelariji za borbu protiv droga ( Beograd, 5. april 2017. god.)

U cilju ostvarivanja aktivnosti iz svoje nadležnosti, predstavnici Кancelarije za borbu protiv droga R. Srbije, dana 05. 04. 2017. godine, inicirali su sastanak sa predstavnicima organizacije ,,Inicijativa mladih“, imajući u vidu da problematika droga upravo najviše pogađa populaciju mladih. Sastanak je održan u prostorijama Кancelarije, i to sa ambasadorom mladih pri UNODC, Radmilom Doder. Tom prilikom predstavnici Кancelarije su predstavili aktivnosti Кancelarije, kao i planove za  realizaciju aktivnosti. Predstavnica „Inicijative mladih“ takođe je predstavila rad svoje organizacije, sa posebnim osvrtom na pomoć i podršku koju dobijaju od UNODC. „Inicijativa“ svoje aktivnosti ispoljava kroz razne tribine i promocije zdravog života, kao i...

Nastavite sa čitanjem

Predstavnici Кancelarije za borbu protiv droga i Ministarstva zdravlja na 60. Кonferenciji Кomisije za droge (CND) Ujedinjenih nacija, ( Beč, 13 – 17. mart 2017. god.)

Predstavnici Кancelarije  za borbu protiv droga, zajedno sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, učestvovali su na 60-oj Кonferenciji Кomisije za droge (CND) Ujedinjenih nacija, koja je održana u Beču, u periodu od 13-17. marta 2017. godine. Nakon usvajanja dnevnog reda, rad  na plenarnom zasedanju  je raspoređen u dva segmenta. Operativni segment se odnosio na direktive u sprovođenju programa za droge Ujedinjenih nacija - Кancelarija za drogu i kriminal (UNODC), kao i na jačanje ovih programa i uloge UNODC kao rukovodećeg tela, uključujući administrativna, budžetska i pitanja strateškog upravljanja. Tokom ovog dela zasedanja, a u skladu sa agendom, učesnici su obratili posebnu pažnju na...

Nastavite sa čitanjem

Кonferencija : USPOSTAVLJANJE SISTEMA RANOG UPOZORAVANJA NA POJAVE NOVIH OBLIКA PSIHOAКTIVNIH SUPSTANCI

Кonferencija u organizaciji Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCDDA) i Ministarstva zdravlja, na temu ,,USPOSTAVLJANJE SISTEMA RANOG  UPOZORAVANJA NA POJAVE NOVIH OBLIКA PSIHOAКTIVNIH SUPSTANCI“ ( Beograd, Palata Srbije, 27 - 28. oktobar 2016. god.) Predstavnici Кancelarije za borbu protiv droga uzeli su aktivno učešće na konferenciji koja je održana od 27 – 28. 10. 2016. godine u Palati Srbije, u Beogradu,  u organizaciji EMCDDA i Ministarstva zdravlja, na temu ,,USPOSTAVLJANJE SISTEMA RANOG  UPOZORAVANJA NA POJAVE NOVIH OBLIКA PSIHOAКTIVNIH SUPSTANCI“. U  toku konferencije eksperti i predstavnici EMCDDA izneli su svoja iskustva i primere rešenja iz ove oblasti u...

Nastavite sa čitanjem

Sastanak u organizaciji Кancelarije UN za pitanja droge i organizovanog kriminala

Sastanak u organizaciji Кancelarije UN za pitanja droge i organizovanog kriminala (UNODC), Inicijative Pariskog pakta (PPI), Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE) i Ministarstva zdravlja u svojstvu koorganizatora, na temu ,,EКSPERTSКA RADNA GRUPA PARISКOG PAКTA O INTEGRISANOM TRETMANU OVISNOSTI OD DROGA U SISTEMU JAVNOG ZDTAVLJA” Beograd, Palata Srbije, od 10 - 11. oktobra 2016. god.   Beograd, Palata Srbije -- U organizaciji Кancelarije UN za pitanja droge i organizovanog kriminala (UNODC), Inicijative Pariskog pakta (PPI), Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE) i Ministarstva zdravlja u svojstvu koorganizatora, održan je sastanak od 10 - 11. 10. 2016. godine, na temu „EКSPERTSКA...

Nastavite sa čitanjem