Budžet

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu

Korisni linkovi

Nacionalnom strategiji O sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2021. Godine (Sl.glasnik br.1 / 15) I njenim Akcionim planom za period 2014-2017. godine Predviđeno je da nosioci Aktivnosti, pored Кancelarije za borbu protiv droga, Budu:

Кancelarija za borbu protiv zloupotrebe droga