Aktivnosti

Sastanak s predstavnicima Norveške asocijacije službenika za borbu protiv narkotika (Norwegian Narcotic Officers Association – NNOA)

U četvrtak, 31. januara 2019. godine, u prostorijama Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije održan je sastanak predstavnika Kancelarije za borbu protiv droga i predstavnika Norveške asocijacije službenika za borbu protiv narkotika (Norwegian Narcotic Officers Association – NNOA). Sastanak je organizovan s ciljem upoznavanja Upravnog odbora ove asocijacije sa načinom rada Kancelarije za borbu protiv droga i razmene iskustava na tom polju. Učesnici sastanka razmenili su iskustva i trendove u oblasti politika droga, načinima organizovanja aktivnosti u borbi protiv droga, kaznenim politikama, te razmatrali mogućnost buduće saradnje....

Nastavite sa čitanjem

Potpisivanje sporazuma o saradnji između Kancelarije za borbu protiv droga i Udruženja privrednika za jugoistočnu Evropu

U cilju unapređenja sprovođenja politike droga, Kancelarija za borbu protiv droga potpisala je 4. septembra 2018. godine sporazum sa Udruženjem privrednika Japana za jugoistočnu Evropu (JSEEBA). U prostorijama Palate Srbije potpisan je sporazum o uzajamnoj saradnji. Strane potpisnice su se usaglasile da će odredbe ugovora ispunjavati u dobroj veri u cilju sprečavanja daljeg širenja zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, kao i da će svoja iskustva na tom polju razmenjivati i daljim zajedničkim aktivnostima težiti ka daljoj i dubljoj saradnji. Potpisivanju sporazuma prethodila je ceremonija sadnje japanskih trešnji 3. septembra 2018. godine ispred Kuće cveća, kao simbolu uspostavljanja dobrih prijateljskih odnosa dva naroda. Skupu...

Nastavite sa čitanjem

“Konferencija OEBS – Smanjenje ponude i potražnje droga”, Beč 16 -17. jul 2018.

U periodu 16-17. jula 2018 godine, u Beču је održana konferencija misije OEBS „2018 OSCE-wide Conference on Combating the Threat of Ilicit Drugs and the Diversion of chemical precusors“. Konferencija je posvećena razradi strateškog pristupa u smanjenju ponude i potražnje nedozvoljenih droga. Pored više prezentacija koje su izložene od strane predstavnika međunarodnih organizacija zaduženih za sprovođenje politika droga, organizovane su i diskusije. Tokom diskusija, predstavnici Kancelarije za borbu protiv droga, upoznali su ostale učesnike sa merama koje naša zemlja preduzima u cilju smanjenja ponude i potražnje nedozvoljenih droga. ...

Nastavite sa čitanjem

DAN BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA I NEDOZVOLJENE TRGOVINE

Dan borbe protiv zloupotrebe droga, koji se od 1987. godine obeležava 26. juna, u Srbiji se ove godine obeležava u svetlu izrade novog Akcionog plana za sprovođenje Strategije o sprečavanju zloupotrebe droga. Akcioni plan će biti odgovor na nove izazove koji se u ovoj oblasti pojavljuju u našoj zemlji, sledeći ujedno međunarodna iskustva i standarde. S obzirom da je problem zloupotrebe droga problem celog društva, u njegovo rešavanje biće uključeni svi relevantni državni subjekti, kao i organizacije civilnog društva koje su prepoznate kao nezaobilazan i važan partner u ovoj oblasti....

Nastavite sa čitanjem

Saradnja Kancelarije i organizacija civilnog društva

U cilju unapređenja saradnje sa organizacijama civilnog društva i njihovog značajnijeg uključivanja u kreiranje i sprovođenje politike droga u Republici Srbiji, Kancelarija za borbu protiv droga je podržala rad organizacije civilnog društva „Izlazak”, učestvujući na više javnih tribina održanih u nekoliko gradova. Tribine su posvećene podizanju svesti o problemu zloupotrebe droga i mogućnostima oporavka i resocijalizaciji bivših zavisnika. Pored toga što su predstavnici Kancelarije u svojim izlaganjima predstavili rad Vlade u ovoj oblasti, ujedno su, u otvorenom razgovoru sa predstavnicima lokalne samouprave, zdravstvenih, socijalnih i drugih ustanova, koje neposredno učestvuju u sprovođenju Strategije o sprečavanju zloupotrebe droga, stekli uvid o...

Nastavite sa čitanjem

Učešće predstavnika Kancelarije za borbu protiv droga na 61. zasedanju Komisije za opojne droge (CND), Beč (12 – 16.03.2018.)

U periodu od 12 - 16. marta 2018. godine, predstavnici Kancelarije za borbu protiv droga učestvovali su u zasedanju 61. Komisije za opojne droge, na kojem je prisustvovalo 1500 delegata iz 120 zemalja, 53 države-članice Komisije, države posmatrači, kao i predstavnici organizacija civilnog društva. Pored učešća u plenarnom delu zasedanja, tokom kojeg je podnesen izveštaj o do sada postignutim rezultatima u ovoj oblasti, predstavnici naše delegacije učestvovali su na raznim pratećim događajima, tokom kojih su obrađena zajednička pitanja u sprovođenju politike droga. Ostvareni su radni kontakti sa predstavnicima više zemalja iz regiona (R. Slovenija, R. Hrvatska, R. BiH, R. Crna Gora), sa...

Nastavite sa čitanjem

Konkurs

Kancelarija za borbu protiv droga, dana 28.03.2018. godine, oglašava javni konkurs za popunjavanje dva izvršilačka radna mesta:

1. Radno mesto za opšte i kadrovske poslove, u zvanju savetnik, pod rednim brojem 6. u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji za borbu protiv droga.

2. Radno mesto za administrativne poslove, u zvanju referent, pod rednim brojem 8. u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji za borbu protiv droga.

Okrugli sto povodom predstavljanja projekta „Znam šta hoću, drogu neću“ u realizaciji Omladina JAZAS-a, Požarevac

U prostorijama Centra za kulturu Požarevac, 18. decembra 2017. godine, održan je okrugli sto povodom predstavljanja projekta „Znam šta hoću, drogu neću“, koji realizuje Omladina JAZAS-a Požarevac, a finansira grad Požarevac. Kancelarija za borbu protiv droga uzela je učešće na sastanku na poziv Omladine JAZAS-a. Ostali učesnici okruglog stola bili su i Gradska uprava grada Požarevca, Dom zdravlja Požarevac, Zavod za zaštitu javnog zdravlja Požarevac, Opšta bolnica u Požarevcu, Centar za socijalni rad Požarevac, kao i predstavnici organizacija civilnog društva sa teritorije grada Požarevca. Predstavljen je projekat „Znam šta hoću, drogu neću“, od strane gospođe Maje Marić ispred "Urban Stream", kao...

Nastavite sa čitanjem

Izveštaj EMCDDA o srednjoročnom pregledu nacionalne strategije za droge R. Srbije (2014-21)

Kancelarija za borbu protiv droga, kao služba Vlade Srbije zadužena za koordinaciju politike droga i nadzor nad sprovođenjem Strategija o sprečavanju zloupotrebe droga za period od 2014-2021. godine, kao osnovnog dokumenta u ovoj oblasti, sprovela je u saradnji sa, sa Evropskim centrom za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCDDA) iz Lisabona, evaluaciju Akcionog plana za period 2014-2017. godine kao preatećeg operativnog dokumenta za sprovođenje same Strategije. Postupak je započet u junu mesecu, u periodu od 12. do 16. juna, tokom kojeg su obavljeni intervjui sa predstavnicima svih značajnih institucija zaduženih za sprovođenje Strategije i Akcionog plana. Na osnovu prikupljenih informacija, predstavnici...

Nastavite sa čitanjem