Potpisivanje Sporazuma o poslovnoj saradnji Kancelarije za borbu protiv droga sa Pravnim fakultetom u Kragujevcu

K Z B P D > Aktivnosti  > Potpisivanje Sporazuma o poslovnoj saradnji Kancelarije za borbu protiv droga sa Pravnim fakultetom u Kragujevcu

Potpisivanje Sporazuma o poslovnoj saradnji Kancelarije za borbu protiv droga sa Pravnim fakultetom u Kragujevcu

Kancelarija za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije potpisala je u sredu, 27. februara 2019. godine, Sporazum o poslovnoj saradnji sa Pravnim fakultetom u Kragujevcu.
Cilj ovog Sporazuma je uspostavljanje međusobne naučno – stručne i poslovno – tehničke saradnje između strana potpisnica, te približavanje problema droga i opasnosti od nje, što većoj grupaciji, posebno omladini.
Prof. dr Dragan Vujisić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, istakao je da ovaj fakultet želi da se priključi borbi protiv droga kroz edukaciju svojih studenata.