O nama

Kancelarija za borbu protiv droga ( “Sl. Glasnik RS”, br. 79/2014) za potrebe Vlade koordinira rad organa državne uprave i obavlja stručne i administrativno – operativne poslove koji se odnose na borbu protiv droga.

Osnovni pojmovi

o drogama

Vrste droga

sve vrste droga

Oblasti

suzbijanja zavisnosti

Statistički podaci Ministarstva zdravlja o lečenim
zavisnicima od droga u 2014. i 2015. godini

Na linku dole ispod možete preuzeti statistiku u PDF formatu

Preuzmi statistiku

Heroin

Heroin, se dobija iz opijumskog maka, tačnije heroin je derivat morfijuma (iz opijumskog maka, se izdvaja morfin). Sam naziv ukazuje na opasnost koju droga nosi sa sobom zbog obima i brzine razvoja zavisnosti. U izvornom obliku ima izgled sitnih granula tj. kristalnog praha. Najčešće je svetlo braon boje. U heroin, se dodaju paracetamol, šećer i kofein, pa se na ulici pojavljuje sa veoma niskom čistoćom. Ima karakterističan miris, koji podseća na sirće.

Kokain

Grm koke je biljka koja se uzgaja u Peru, Boliviji, Kolumbiji i u drugima delovima Južne Amerike kao i u Indoneziji. Raste do visine od 150 centimetara. Listovi ovog grma su ovalni i glatki iz kojih se dobija kokain.

Ekstazi

Ekstazi je popularni naziv za MDMA (3,4 - metilendioksimetamfetamin) odnosno polusintetičku psihoaktivnu supstancu koja ima psihostimulativne i haluciogene efekte. Po svom hemijskom sastavu sličan je metamfetaminu i meskalinu. Proizvodi se u obliku kristalno belog praha, dok se na ulici obično pojavljuje u tabletama, ređe u kapsulama i kao prah. Najčešće se konzumira oralno ušmrkavanjem.

Psihostimulansi

Psihostimulansi su supstance koje pospešuju motornu aktivnost (nemir, potreba za kretanjem, ublažen osećaj fizičkog umora i povećana izdržljivost) koje stimulišu psihičke funkcije. Problem s ovim psihoaktivnim supstancama je u tome šta imaju štetne efekte na organizam: znatno uvećanje krvnog pritiska za, ubrzan i nepravilan rad srca, obmane čula, povremeno i halucinacije, a posle početnog euforičnog raspoloženja dolazi do depresije koja se može završiti samoubistvom.

Sve psihoaktivne kontrolisane supstance, po dejstvu na ljudski organizam, mogu podeliti u tri velike grupe: stimulativne, depresorne i halucogene..

 

Istaknute teme i aktuelnosti


U cilju uspostavljanja sistema koordinacije i ostvarivanja rezultata u realizaciji Strategije o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2017. godine, relevantnim institucijama upućeno je dvadeset pet obaveštenja o osnivanju i nadležnostima Кancelarije, a izneti su i zahtevi za određivanje kontakt osoba, koje će različite državne organe i nevladine organizacije predstavljati u budućoj saradnji sa Кancelarijom.

Celokupna baza aktivnosti

Korisni linkovi

Nacionalnom strategijom o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2021. godine (Sl.glasnik br.1 / 15) i njenim akcionim planom za period 2014-2017. godine predviđeno je da nosioci aktivnosti, pored Кancelarije za borbu protiv droga, budu:

UREDBA O OSNIVANJU КANCELARIJE ZA BORBU PROTIV DROGA