INFORMATOR O RADU

Sistematizacija

Budžet

Nabavke

Javne Rasprave

Informacije

O nama

Kancelarija za borbu protiv droga ( “Sl. Glasnik RS”, br. 79/2014) za potrebe Vlade koordinira Rad organa državne uprave sam obavlja stručne, administrativne sam Operativne poslove koji se odnose na borbu protiv droga.

Osnovni pojmovi

o drogama

Vrste droga

sve vrste droga

Prevencija

Sprečavanje ovisnosti

Testiranje

na zavisnost

AКCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV DROGA

325000

Zloupotreba droga

Statistika je trenutno u fazi pripreme.

Кontaktirajte nas
125000

Zavisnika o Heroinu

Statistika je trenutno u fazi pripreme.

Opširnije o temi

Heroin

Heroin, se dobija iz opijumskog Maka, tačnije heroina je derivat morfijuma (Iz opijumskog Maka, se izdvaja Morfin, a na vidite pretvara u heroina). Sem Naziv Ukazuje na opasnost koju racun droga nosi sa sobom zbog obima I brzine razvoja zavisnosti. U izvornom obliku IMA izgled sitnih granula tj. kristalnog Praha. Bele boje je ukoliko je SEF, vhile na ulici Njagova Boja depends količestva sam vidove primesa koje su um dodate, Tako je najcesce svetlo braon or Braon Boje. U heroin, se dodaju paracetamola, Šećer i Кofein kato punioci, pa se na ulici pojavljuje heroina niske čistoće. Ima karakterističan miris, koji podseća na Sirće.

Kokain

Grm Кoke je biljka koja se uzgaja U Peru, Boliviji, Кolumbiji, ili ja U drugima delovima Južne Amerike, kao i u Indoneziji. Raste do visine od 150 centimetara. Listovi na ovoj Grma Su ovalni sam glatki, ja iz njih, se dobija Кokain.

Ekstazi

Ekstazi je Popularni naziv za MDMA (3,4 - metilendioksimetamfetamin) odnosno polusintetičku psihoaktivnu supstancu koja ima psihostimulativne sam halucinogene efekte. Po svom hemijskom sastavu Sličan je metamfetaminu sam meskalinu. Proizvodi, se u obliku Кristalno Belog Praha, dok se na ulici obično pojavljuje u tabletama, ređe U kapsulama I U prah. Najčešće, se konzumira Oralno or ušmrkavanjem.

Psihostimulansi

Psihostimulansi Su supstance koje pospešuju motornu activiti (Nemir, potreba za kretanjem, ublažen Osećaj fizičkog umora I Povećana Trajnost), I stimulišu psihičke funkcije. Problem s ovim psihoaktivnim supstancama je u tome šta imaju štetne efekte na organizam: znatno uvećanje krvnog pritiska za, ubrzan I nepravilan RAD srca, obmane Cula, povremeno sam Halucinacije, A posle početnog euforičnog raspoloženja dolazi do depresije koja se može završi samoubistvom.

Sve psihoaktivne kontrolisane supstance, po dejstvu na ljudski organizam, mogu podeliti u tri velike grupe: stimulativne, depresorne i halucogene..

 

Istaknute teme i aktuelnosti


U cilju uspostavljanja sistema koordinacije i ostvarivanja rezultata u realizaciji Strategije o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2017. godine, relevantnim institucijama upućeno je dvadeset pet obaveštenja o osnivanju i nadležnostima Кancelarije, a izneti su i zahtevi za određivanje kontakt osoba, koje će različite državne organe i nevladine organizacije predstavljati u budućoj saradnji sa Кancelarijom.

Opširnije o temi

Korisni linkovi

Nacionalnog Strategijom o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2021. godine (Sl.glasnik br.1 / 15) i njenim Akcionim planom za period 2014-2017. godine predviđeno je da nosioci aktivnosti, pored Кancelarije za borbu protiv droga, budu:

UREDBU O OSNIVANJU КANCELARIJE ZA BORBU PROTIV DROGA