ИНФОРМАТОР О РАДУ

Систематизација

Набавке

Јавне Расправе

Информације

Информатор о раду

Корисни линкови

Националном стратегији О спречавању злоупотребе дрога за период 2014-2021. Године (Сл.гласник бр.1 / 15) И њеним Акционим планом за период 2014-2017. године Предвиђено је да носиоци Активности, поред Канцеларије за борбу против дрога, Буду:

Канцеларија за борбу против злоупотребе дрога