Информатор о раду

Систематизација

Набавке

Јавне Расправе

Информације

Документи

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА ЗА ПЕРИОД 2014-2017. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ

о активностима Канцеларије за борбу против дрога за период од 2015/01/11. године до 2016/01/31. године.

Корисни линкови

Националног Стратегијом о спречавању злоупотребе дрога за период 2014-2021. године (Сл.гласник бр.1 / 15) и њеним Акционим планом за период 2014-2017. године предвиђено је да носиоци активности, поред Канцеларије за борбу против дрога, буду:

Канцеларија за борбу против злоупотребе дрога