ИНФОРМАТОР О РАДУ

Систематизација

Набавке

Јавне Расправе

Информације

Буџет

Предлог финансијског плана за раздобље 2016. – 2018. године

Корисни линкови

Националном стратегији О спречавању злоупотребе дрога за период 2014-2021. Године (Сл.гласник бр.1 / 15) И њеним Акционим планом за период 2014-2017. године Предвиђено је да носиоци Активности, поред Канцеларије за борбу против дрога, Буду:

Канцеларија за борбу против злоупотребе дрога