Дана 7. септембра 2021. године у Београду Канцеларија за борбу против дрога, у сарадњи с Удружењем „Излазак“, у оквиру пројекта „Бирам опоравак“, организовала је потписивање протокола о формирању мултидисциплинарних тимова у шест јединица локалне самоуправе: Лозница, Шабац, Сремска Митровица, Бор, Мајданпек и Нови Пазар.

Протокол о формирању мултидисциплинарних тимова има за циљ успостављање сарадње и координације релевантних актера на локалном нивоу у заштити права рањивих категорија погођених проблемом зависности или у ризику од настајања исте и примени алтернативних мера и програма за помоћ и подршку опоравку од зависности поштујући њихов најбољи интерес. Мултидисциплинарни тимови у јединицама локалних самоуправа имају за циљ развој платформе и тела за подршку рањивим категоријама погођеним проблемом зависности, како би се актери међусобно подржавали у настојањима везаним за област зависности, а која су како у корист локалне заједнице, тако и у обостраном интересу и интересу крајњих корисника.

Након церемоније потписивања, представници Града Лозница имали су прилику да присутнима прикажу Акциони план за борбу против дрога на територији Града Лознице, као пример добре праксе, као и да поделе информације о предностима и изазовима у формирању и начину функционисања мултидисциплинарног тима у Лозници.

Уследила је радионица на којој је Мулка Нишић, представница Удружења „Прослави опоравак“ из Босне и Херцеговине, одржала предавање о АМБЦД моделу мапирања и мобилизације ресурса у локалној заједници, као и начинима и процедурама израде акционих планова на локалном нивоу, а потом су чланови мултидисциплинарних тимова из шест локалних самоуправа прикупили идеје, разменили информације и поставили основе за израду акционих планова на територијама својих локалних самоуправа.