У Kлубу посланика у Београду 06. септембра 2021. године одржана је конференција под називом „Социјална кохезија и изградња одрживог опоравка-одговор на стигму и социјалну искљученост“ коју је организовало Удружење „Излазак“ уз стратешку подршку Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије у оквиру пројекта „Бирам опоравак“.

На конференцији су били присутни представници државних органа који се у оквиру своје надлежности баве проблемом злоупотребе дрога, организација цивилног друштва и представника међународних организација којима су приказани резултати истраживања о заступљености стигме међу професионалцима који раде с особама зависним о дрогама и особама у опоравку од зависности.

Поред резултата најновијег истраживања о стигми међу професионалцима, пружање постепеналне подршке као вид превенције од поновног вршења кривичних дела, ресоцијализација и социјалној интеграцији особа у опоравку само су неке од важних тема с којима су учесници конференције могли да се упознају.

Према резултатима истраживања, 184 испитаника сматра да особама зависним од злоупотребе дрога није пружена адекватна помоћ, док 287 испитаника сматра да људи избегавају да раде с особама зависним од дрога.

“Социјална стигма и процес стигматизације појединаца, али и група представља друштвену појаву која се ствара унутар спона различитих социјалних интеракција нарушавајући тако квалитет живота оних који ту стигну примењују” истакао је проф др. Елмедин Муратбеговић презентујући резултате истраживања.